Vi har i dagsläget fastigheter i Ursviken och Skelleftehamn. Fastighetsbeståndet består av både bostadshus och kommersiella byggnader.